DẠY HỌC CHO CÁC EM NHỎ

Các em không được tới trường, không được học văn hóa, không bằng chúng bạn bè... vì những chuỗi ngày dài trong bệnh viện. Ai cũng nói thương các em, ai cũng nói quý các em, ai cũng nói dự án này rất nhân văn, đầy ý nghĩa, ai cũng bắt tay chúc tụng lẫn nhau sau mỗi buổi tình nguyện nhưng tại sao ai cũng chấp nhận CÁC EM PHẢI THẤT HỌC?

Tương lai nào hy vọng nào cho các em khi thiếu kiến thức?

Được sự đồng ý, hỗ trợ của các bác sỹ tầng 10 - Bv Ung bướu Đà nẵng, từ các phụ huynh, dự án chính thức triển khai ý tưởng dạy học, dạy vẽ cho các em thiếu nhi.

XEM THÊM CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC